posojilo denarja 

Nujno bi rabo posojilo 350e obresti po dogovoro vrnem 2 do 3 obrokih stvar dogovora redno zaposlen placa 1500 resni prosimmm