posojilo denarja na položnice 

Potrebujem 1000 EUR posojila. Vrnem po 5 mesecih s 5% obrestno mero. Notarsko overjena pogodba. Prosim, samo resni.