Iščem posojilo

Potrebujem 2000 eur. Odplačam v 1 letu z 200 eur obresti. Obročno.
Redno zaposlen. Overimo pri notarju.