Gotovina

Uredimo posojilo oz. gotovino na več načinov.
Za realizacijo potrebujete:
Osebni dokument
Davcno številko
Plačilno listo/ pokojninski odrezek
Potrdilo o prilivih